Welcome to JOHNSON   |   Đăng nhập/Đăng ký
ENG |      VN
Khuyến mãi

Máy chạy bộ Johnson - 6.1T

49.000.000đ

Máy tập liên hoàn E50 XR

99.000.000đ

Hệ thống luyện tập đa năng Connexus Home

80.000.000đ

Máy chạy bộ Elite T5.1

70.000.000đ

XE ĐẠP MATRIX U30 XR

67.000.000đ

Máy chạy bộ Citta TT5.0

32.000.000đ

Thảm cao su chất lượng cao lót máy tập

1.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX E30 XR

80.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX A50 XR

129.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX A30 XR

111.000.000đ

XE ĐẠP MATRIX R30 XIR

128.000.000đ

XE ĐẠP MATRIX U50 XIR

140.000.000đ

XE ĐẠP MATRIX U30 XIR

122.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX A30 XIR

165.000.000đ

XE ĐẠP MATRIX R50 XIR

146.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX E30 XIR

135.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX A50 XIR

184.000.000đ

MÁY TẬP LIÊN HOÀN MATRIX E50 XIR

153.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX TF50 XR

125.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX TF30 XIR

160.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX TF30 XR

105.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX TF50 XIR

180.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX T70 XR

200.000.000đ

MÁY CHẠY BỘ MATRIX T70 XIR

260.000.000đ

Đầu thu thực tế ảo Passport

8.000.000đ

Máy chèo thuyền HORIZON OXFORD 5

32.000.000đ

Máy tập liên hoàn HORIZON - ANDES 5

42.000.000đ

Xe đạp thể dục trong nhà Horizon - Comfort R

29.000.000đ

Xe đạp thể thao trong nhà HORIZON - S3+

16.000.000đ

Xe đạp thể thao trong nhà JOHNSON CLASS CYCLE

33.000.000đ

Xe đạp thể dục trong nhà HORIZON - COMFORT 5

22.000.000đ

Xe đạp thể dục trong nhà HORIZON - COMFORT 3

18.000.000đ

Máy chạy bộ Johnson - 8.1T

59.000.000đ

Máy chạy bộ Horizon - Adventure CL

36.000.000đ

Máy chạy bộ Horizon - Adventure 3

45.000.000đ

Máy chạy bộ Horizon - Adventure 5

55.000.000đ

Máy chạy bộ Horizon - Adventure CS

34.000.000đ
Liên hệ

Hotline Hồ Chí Minh: (028) 38 227 011

Hotline Hà Nội: (024) 35 353 222

Sự kiện và Tin tức mới nhất
Liên kết
Nhân sự
©2016 Johnson Health Tech Co.,Ltd. All rights reserved.